Hỗ trợ trực tiếp

Hướng dẫn mở tài khoản và xác minh tài khoản IQ Option

0

Bước 1: truy cập iq option tại đây

Bước 2: Điền thông tin theo hướng dẫn hình sau:

  1. Chọn Sign Up
  2. Điền đầy đủ thông tin cá nhân
  3. Click open an account

Bước 3: Sau khi click open an account for free, Chúng ta login vào email kiểm tra hộp thư đến và chọn mail từ iq option, click confirm registration để kích hoạt tài khoản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Hoàn thành – sau khi click xác thực confirm regis tration trong email tức việc tạo tài khoản giao dịch với Iqoption đã hoàn thành và có giao diện như sau:

Tiếp theo Chúng ta xác minh số điện thoại và thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn ở bước 5

Bước 5. Xác minh số điện thoại và thông tin cá nhân( làm theo hướng dẫn trong hình sau)

Quá trình tạo tài khoản và xác minh đã xong, bây giờ bạn có thể nạp tiền vào tài khoản và giao dịch 

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản Iq Option tại đây

Share.

Leave A Reply