Hỗ trợ trực tiếp
      

Một số mẫu hình giá thường gặp

0

Các mẫu hình tiếp diễn

Các mẫu hình tam giác

các mẫu tam giác

Mức giá kỳ vọng được định ra trên cơ sở khoảng cách giá x=y.

Các nhà đầu tư dài hạn dùng các mẫu hình này để xác nhận xu hướng, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn dùng chúng như các dấu hiệu để mua/bán.

Mẫu hình chữ nhật

Tương tự như các mẫu hình tam giác, mức giá kỳ vọng trong mẫu hình chữ nhật được xác định trên cơ sở khoảng cách giá x=y.

Các mẫu hình chữ nhật

Cờ chữ nhật và cờ đuôi nheo

Mức giá kỳ vọng của các mẫu hình này được định ra khi khoảng cách giá của cột cờ (x) được lặp lại kể từ khi giá thoát ra khỏi vùng điều chỉnh và tiếp tục xu hướng cũ.

Các hình chữ và cờ đuôi nheo

Các mẫu hình đảo chiều

Mẫu hình đầu và vai

Mẫu hình đầu và vai

  • Một khi giá vượt khỏi đường cổ thì nhà đầu tư có thể đặt kỳ vọng ở mức giá thoả điều kiện x=y. Các nhà PTKT cho rằng giá sẽ biến động một khoảng ít nhất bằng y trước khi mẫu hình này hình thành.
  • Đường cổ có thể cân bằng, dốc lên hay dốc xuống. Một đường cổ dốc xuống được xem là một dấu hiệu mạnh và phản ánh chuẩn xác hơn so với một đường cổ dốc lên.
Minh họa phân tích khối lượng

Minh họa phân tích khối lượng

Mẫu hình hai và ba đáy/đỉnh

Tương tự như các mẫu hình kể trên, mức giá kỳ vọng được định ra trên cơ sở khoảng cách x=y.

Mô hình hai và ba đáy-đỉnh

Mẫu hình cái nêm

Giống như mẫu hình tam giác, mẫu hình nêm thể hiện một sự hội tụ giá trước khi đảo chiều.

Mẫu hình nêm có thể dốc lên hoặc dốc xuống. Trong mẫu hình này, giá sẽ vượt khỏi 2 đường giới hạn trước khi đỉnh nêm hình thành.

  • Mẫu hình cái nêm

Mẫu hình đỉnh vòm và đáy chén

Các mẫu hình này thường được dùng như những dấu hiệu mua/ bán trong PTKT

Mẫu hình đỉnh vòm và đáy chén

Các mẫu hình này thường được dùng như những dấu hiệu mua/ bán trong PTKT

 

 

Share.

Leave A Reply