Browsing: Option

Option
0

Tổng quan về Options

Quyền chọn (options) là một dạng hợp đồng chứng khoán phái sinh (derivative securities) cho phép…