Phân Tích

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 08/10/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 08/10/2019

Tổng thống Pháp Macron: EU sẽ quyết định vào cuối tuần liệu có 1 thỏa...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 8/10/2019

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 8/10/2019

Đóng cửa nến D1 ngày hôm qua giá đã tiếp cận vùng hỗ trơ manh 1491.00, vùng...

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 07/10/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 07/10/2019

Sự rối ren về Brexit sẽ làm cho đồng GBP tiếp tục suy yếu

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 7/10/2019

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 7/10/2019

Giá vàng hiện tại đang trong xu hướng tăng sao khi phá vỡ xúng dưới vùng...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 4/10/2019

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 4/10/2019

Dữ liệu kinh tế yếu của Hoa Kỳ công bố hôm qua khiến thị trường chứng...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 3/10/2019

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 3/10/2019

Giá vàng tăng nhanh khi được xem là kênh trú ẩn an toàn vì những tin tức...

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 02/10/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 02/10/2019

Xét ở chart biểu đồ H4, xuất hiện mô hình nến anh em song sinh trong một...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 2/10/2019

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD (VÀNG) NGÀY 2/10/2019

Thông tin hỗ trợ vàng và bạc trú ẩn an toàn chính là thông tin cuộc biểu...

Chiến lược giao dịch INDICES, ngày 01/10/2019

Chiến lược giao dịch INDICES, ngày 01/10/2019

Một kết hoạch cho sự rời đi đã được Thủ tướng soạn thành văn bản...

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78