Phân Tích Kỹ Thuật

PHẦN 3.33 : MẪU HÌNH DOJI THẦN THÁNH

PHẦN 3.33 : MẪU HÌNH DOJI THẦN THÁNH

Giống như đã nói trong chương 3 , Doji là một cây nến , giá mở cửa và giá...

PHẦN 4.1 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI ( HỢP LƯU ) TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 4.1 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI ( HỢP LƯU ) TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Nếu bạn tra cứu từ "Hợp lưu" trong từ điển, bạn sẽ thấy rằng nó có...

PHÂN 2.5 : KÊNH GIÁ - Channel

PHÂN 2.5 : KÊNH GIÁ - Channel

Nếu chúng ta đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường...

PHẦN 2.4 : ĐƯỜNG XU HƯỚNG - TRENDLINE

PHẦN 2.4 : ĐƯỜNG XU HƯỚNG - TRENDLINE

Đường xu hướng – trendline – là một trong những thứ phổ biến nhất trong...

PHÂN 2.6 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ , TRENLINE

PHÂN 2.6 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ , TRENLINE

Phương pháp này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm hỗ trợ hoặc...

PHẦN 2.7 : DẢI BĂNG Bollinger – Bollinger Bands

PHẦN 2.7 : DẢI BĂNG Bollinger – Bollinger Bands

Band – gọi tắt là BB – là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi...

PHÂN 2.8 : TRUNG BÌNH ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ  - MACD

PHÂN 2.8 : TRUNG BÌNH ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ - MACD

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội...

PHẦN 1.2 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.2 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Các nhà phân tích cơ bản kiểm tra thu nhập, cổ tức, sản phẩm mới, nghiên...

PHẦN 1.1 : PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ ?.

PHẦN 1.1 : PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ ?.

Trong tài chính, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích chứng khoán...

PHÂN 2.9 : CÔNG CỤ Parabolic SAR - PSAR

PHÂN 2.9 : CÔNG CỤ Parabolic SAR - PSAR

Cho đến thời điểm này, chúng ta rất tập trung vào việc tìm ra điểm bắt...

PHẦN 1.3 : CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.3 : CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình và quy tắc trao đổi dựa trên các...

PHÂN 2.10 : CÔNG CỤ Stochastic

PHÂN 2.10 : CÔNG CỤ Stochastic

Stochastic – gọi tắt là Stoch – cũng là một chỉ báo có thể giúp xác định...

PHẦN 1.4 : CÁC NGUYÊN TẮC TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.4 : CÁC NGUYÊN TẮC TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Một nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật là giá của thị trường...

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78