Phân Tích Kỹ Thuật

PHẦN 1.1 : PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ ?.

PHẦN 1.1 : PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ ?.

Trong tài chính, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích chứng khoán...

PHẦN 1.2 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.2 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Các nhà phân tích cơ bản kiểm tra thu nhập, cổ tức, sản phẩm mới, nghiên...

PHẦN 1.3 : CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.3 : CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình và quy tắc trao đổi dựa trên các...

PHẦN 1.4 : CÁC NGUYÊN TẮC TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.4 : CÁC NGUYÊN TẮC TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Một nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật là giá của thị trường...

PHẦN 2.1 : ( GIỚI THIỆU ) CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 2.1 : ( GIỚI THIỆU ) CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Indicator - Chỉ báo Forex. Đây là chỉ báo phân tích kỹ thuật thị trường...

PHẦN 2.2 :  CÔNG CỤ Moving Averages (MA)

PHẦN 2.2 : CÔNG CỤ Moving Averages (MA)

Moving Averages (MA) không đơn thuần chỉ là các đường trang trí sặc sỡ trên...

PHẦN 2.3 : CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

PHẦN 2.3 : CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất...

PHẦN 2.4 : ĐƯỜNG XU HƯỚNG - TRENDLINE

PHẦN 2.4 : ĐƯỜNG XU HƯỚNG - TRENDLINE

Đường xu hướng – trendline – là một trong những thứ phổ biến nhất trong...

PHÂN 2.5 : KÊNH GIÁ - Channel

PHÂN 2.5 : KÊNH GIÁ - Channel

Nếu chúng ta đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường...

PHÂN 2.6 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ , TRENLINE

PHÂN 2.6 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ , TRENLINE

Phương pháp này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm hỗ trợ hoặc...

PHẦN 2.7 : DẢI BĂNG Bollinger – Bollinger Bands

PHẦN 2.7 : DẢI BĂNG Bollinger – Bollinger Bands

Band – gọi tắt là BB – là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi...

PHÂN 2.8 : TRUNG BÌNH ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ  - MACD

PHÂN 2.8 : TRUNG BÌNH ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ - MACD

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội...

PHÂN 2.9 : CÔNG CỤ Parabolic SAR - PSAR

PHÂN 2.9 : CÔNG CỤ Parabolic SAR - PSAR

Cho đến thời điểm này, chúng ta rất tập trung vào việc tìm ra điểm bắt...

PHÂN 2.10 : CÔNG CỤ Stochastic

PHÂN 2.10 : CÔNG CỤ Stochastic

Stochastic – gọi tắt là Stoch – cũng là một chỉ báo có thể giúp xác định...

PHÂN 2.11 : CÔNG CỤ Relative Strength Index - RSI

PHÂN 2.11 : CÔNG CỤ Relative Strength Index - RSI

Chỉ số RSI khá tương tự so với Stochastic khi dùng để đo tình trạng quá...

PHÂN 2.12 : CÔNG CỤ Average Directional Index - ADX

PHÂN 2.12 : CÔNG CỤ Average Directional Index - ADX

ADX là một công cụ chỉ báo giao động khác, như Stochastic hay RSI. Nó biến...

PHÂN 2.13 : CÔNG CỤ Ichimoku Kinko Hyo

PHÂN 2.13 : CÔNG CỤ Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo – gọi tắt là Ichimoku hay IKM – là một công cụ để đo...

PHẦN 2.14 : CÔNG CỤ Fibonacci

PHẦN 2.14 : CÔNG CỤ Fibonacci

Ông tên thật là Leonardo Pisano, là một nhà toán học sống vào khoảng thế...

PHÂN 3.1 :( GIỚI THIỆU ) BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHÂN 3.1 :( GIỚI THIỆU ) BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bạn có muốn học một hệ thống kỹ thuật đó được chắt lọc qua hàng...

PHẦN 3.2 : LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT

PHẦN 3.2 : LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT

Tính linh hoạt của biểu đồ hình nến. Người sử dụng có thể bao gồm...

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78