Hỗ trợ trực tiếp

Phiên New York

0

Phiên Mỹ bắt đầu lúc 7:00 PM và kết thúc lúc 5:00AM, cũng giống như phiên Á và Âu, phiên Mỹ cũng có những giao dịch lớn diễn ra, và cũng có nhiều nhà đầu tư lớn tham gia. Chính vì thế mà TTNH vận động suốt ngày đêm.

cap tien pien my

Một số lưu ý về giao dịch trong phiên Mỹ:
• Phiên Mỹ có sự biến động mạnh và tính  thanh khoản cao ở đầu phiên, vì nó trùng lặp với các phiên châu Âu.
• Hầu hết các báo cáo kinh tế của Mỹ được đưa ra đầu phiên giao dịch.Theo thống kê có 90% giao dịch liên quan đến đồng USD diễn ra trong phiên này.
• Khi thị trường châu Âu đóng cửa cũng là buổi chiều của Mỹ, thị trường biến động yếu và có xu hướng giảm dần

Những cặp nên giao dịch phiên Mỹ
Cũng giống như phiên Âu, hầu hết các cặp đồng tiền đều biến động mạnh trong phiên này. Nhưng do phiên Mỹ và Âu cùng hoạt động, nên tập trung vào những cặp tiền liên quan đến đồng tiền mà các báo cáo được công bố trong phiên này như cặp tiền: EUR/USD, GBP/USD./.

 

Share.

Leave A Reply