Rforex - Bouns 50% tiền nạp

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 02/01/2019

Quy định tiền thưởng:

Điều khoản và điều kiện thưởng

  1. Khuyến mãi này chỉ có giá trị cho khách hàng mới trong lần gửi tiền đầu tiên của họ trong thời gian khuyến mãi.

  2. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn khi hoàn thành khoản tiền gửi của bạn và sau khi các tài liệu nhận dạng được gửi và xác minh.

  3. Tiền thưởng sẽ được ghi có theo loại tiền tệ cơ sở của sàn giao dịch. 

  4. Để rút tiền thưởng của bạn, bạn được yêu cầu thực hiện khối lượng giao dịch tối thiểu 1lot cho Forex, Kim loại, Năng lượng, Tiền điện tử hoặc 100 cổ phiếu cho mỗi 5 tiền thưởng cơ bản trong vòng 6 tháng. Nếu bạn không giao dịch số tiền cần thiết trong khung thời gian này - phần thưởng của bạn sẽ bị hủy và bị xóa khỏi tài khoản của bạn. 

  5. Khách hàng chỉ có thể rút tiền thưởng khi khối lượng giao dịch Tối thiểu> = Tiền thưởng / 5 cho Forex, Kim loại, Năng lượng, Tiền điện tử + Tiền thưởng * 20 cho Cổ phiếu

  6. Tiền thưởng tự động hủy khi vốn chủ sở hữu <= tiền thưởng hoặc khi Khách hàng rút tiền.

  7. Khách hàng từ các quốc gia sau không đủ điều kiện nhận khuyến mãi này: các nước châu Âu, Bangladesh, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Iran, Macao, Malaysia, Mông Cổ, Pakistan, Đài Loan, Thái Lan.

  8. RForex có quyền hủy bỏ hoặc từ chối các chương trình khuyến mãi thưởng theo quyết định riêng của mình.

Hotline
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78