So sánh CFD và Forex

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 06/01/2019

1/ Giống nhau:

CFD và FORE có hình thức giao dịch giống nhau, Bạn có thể thực hiện giao dịch giao dịch khi thị trường tăng giá và giảm giá.

- Lệnh giao dịch đều được trên thị trường Phi tập trung OTC, và thực hiện lệnh mua - bán trên phần mềm: MT4, MT5, web ... thông qua hệ thống điện tử trong mạng lưới các ngân hàng.

- Chi phí giao dịch: là spread

-  Cả hai đều là hình thức mua - bán khống: Nhà đầu tư Không được quyền sở hữu các sản phẩm mà mình giao dịch, chỉ có quyền nhận định, dự đoán tỷ giá lên - xuống và thực hiện lệnh giao dịch theo nhận định đó.

2/ Khác nhau:

Kênh đầu tư Sản phẩn giao dịch Yếu tố ảnh hưởng
CFD Indices, Cổ phiếu, kim loại   Yếu tố cung - cầu 1 loại hàng hóa, thay đổi xu       hướng 1 ngành nghề ...
FOREX Tiền tệ Các sự kiện kinh tế: việc làm, chính trị ...
 
Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78