3 Nguyên tắc chính và các đường hướng dẫn dắt 

Như bạn có thể đoán, chiều khóa của việc sử dụng lý thuyết sóng Elliot trong giao dịch là có thể xác định chính xác các sóng. 
 
Bằng cách phát triển cách nhận biết làn sóng thị trường, bạn sẽ có thể tìm ra phe của thị trường đang hướng về mua hoặc bán. 
 
Đây là 3 nguyên tắc chính không thể phá vỡ để xác định sóng. Do đó trước khi đặt lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch của bạn, bạn phải ghi chú các nguyên tắc dưới. 
 
Nhận biết dạng sóng không chính xác có thể dẫn đến hậu quả to lớn cho tài khoản của bạn. 
 
3 Nguyên tắc chính của lý thuyết sóng Elliott 
 

· Nguyên tắc số 1: Sóng thứ 3 không bao giờ là  sóng xung lực  ngắn nhất. · Nguyên tắc số 2: Sóng thứ 2 không bao giờ xa hơn điểm  đầu của sóng thứ 1 · Nguyên tắc số 3: Sóng thứ 4 không bao giờ đi vào biên độ giá  của sóng thứ 1. 
 
Tiếp theo là các đường hướng dẫn dắt bạn có thể nhận biết sóng chính xác. Không giống như 3 nguyên tắc chính, các đường hướng này có thể bị phá vỡ. 
 

·     Đôi khi sóng thứ 5 không di chuyển vượt ra  ngoài biên độ của  sóng thứ 3.  Điều này được  gọi là  cắt ngắn. ·     Sóng thứ 5 thường song song với đường nối điểm  bắt đầu của  sóng 3 và sóng 5. ·     Sóng thứ 3 có xu hướng rất dài,  rõ nét và mở rộng. ·     Sóng thứ 2 và  4 thường bật từ mức Fibonacci thoái lui. 
 
o   Cưỡi sóng Elliott 
 
Đây có lẽ thực sự là cái mà tất cả các bạn đang chờ đợi về cách sử dụng lý thuyết Elliott trong giao dịch. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét một số thiết lập và áp dụng kiến thức của chúng ta về sóng Elliott để xác định điểm vào, chốt lời, cắt lỗ. Nào ta hãy bắt đầu thôi! 
 

§  Giả thuyết,  Kịch bản có thể sẽ xảy ra nhất 
 
 Bạn thấy rằng giá đã có vẻ xuống đến đáy và đã bắt đầu một xu hướng tăng mới. Sử dụng kiến thức của bạn về sóng Elliott, bạn đánh dấu sự đi lên của sóng 1, và thoái lui của sóng 2. 

Để tìm một điểm vào lệnh tốt, bạn quay trở lại bài học trước tìm 3 nguyên tắc chính và đường hướng dẫn dắt mà bạn có thể áp dụng. Dưới đây sẽ là những gì mà bạn tìm thấy : 
 

·     Nguyên tắc  thứ 2 : Sóng thứ 2 không bao giờ vượt quá điểm  bắt đầu của sóng 1. ·     Sóng 2 và sóng 4 thường   bật từ mức Fibonacci thoái lui. 
 
Do đó để sử dụng kỹ thuật sóng Elliott, bạn quyết định đặt công cụ Fibonacci để các mức giá Fib. Và bạn thấy tỷ giá giảm xuống quanh mức 50%. Đây là tín hiệu mua rất mạnh có thể là mức bắt đầu của sóng thứ 3. 

Là nhà giao dịch thông minh, bạn hãy luôn đặt điểm cắt lỗ trong sự suy sét cẩn thận. Nguyên tắc số 2 thống kê rằng sóng thứ hai không bao giờ vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1 do đó bạn có thể thiết lập điểm cắt lỗ dưới mức này. Nếu giá thoái lui hơn mức 100% của sóng thứ nhất, có nghĩa là bạn đã tính sóng sai . 
 
Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo … 

Việc phân tích sóng Elliott đã mang cho bạn lợi nhuận to lớn khi giá di chuyển  lên mạnh mẽ. 
 

§  Kịch bản 2 
 
Lần này, hảy sử dụng kiến thức của bạn với mô hình sóng điều chỉnh để tìm kiếm lợi nhuận. 

Bạn bắt đầu đếm các con sóng trong xu hướng xuống và bạn nhận ra rằng sóng điều chỉnh ABC di chuyển theo phương thẳng. “Có lẽ đây là mẫu phẳng ?” bạn nghĩ. Điều này có nghĩa giá bắt đầu một sóng xung lực mới một khi sóng C kết thúc. 

Tin tưởng vào kỹ năng sóng Elliott của bạn, bạn đặt lệnh bán và hy vọng bắt được đầu sóng xung lực mới. Bạn đặt điểm cắt lỗ chỉ trên một vài pips so với điểm bắt đầu của sóng 4 phòng trường hợp bạn đếm sóng sai. 

Vì chúng tôi luôn muốn có một kết thúc có hậu, ý tưởng của bạn đã phát huy hiệu quả, mang cho bạn nhiều ngàn pips trong hôm nay, và tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy.