Affiliates

Chào mừng Bạn đến với chương trình giới thiệu copyTrader của FXMT !

Công việc chính của bạn là giới thiệu nhà đầu tư đến với chương trình copy trader trên fxmt, khi nhà đầu tư thực hiện copy theo quỹ, trader pro họ phải trả một khoản phí quản lý cho Fxmt, phí quản lý dao động từ 20% - 30%/ lợi nhuận / tài khoản giao dịch.

Bạn sẽ nhận được tối đa 25% doanh thu phí quản lý của fxmt tương đương 5% - 7,5% / lợi nhuận từ tài khoản nhà đầu tư.

Chúng tôi cung cấp cho Bạn:

  • Thông tin các nhà quản lý vốn - Trader Pro
  • Các bước thực hiện CopyTrader,
  • Người quản lý tài khoản cá nhân để hỗ trợ bạn với bất kỳ câu hỏi nào ?
  • Nhiều loại quảng cáo & công cụ cho bạn.

Hoa hồng cho chương trình liên kết của bạn:   

 

Ví dụ:

Bạn giới thiệu NĐT Invest theo Quỹ Fxmt - InvestGold như sau:

  • NĐT A thực hiện copy với số vốn : 100 000 usd
  • Lợi nhuận / tháng: 10% * 100 000usd =10 000 usd

=> Thu nhập của Bạn: 25% *(0,2*10000usd)  = 500usd

Làm thế nào để tham gia?

 

Để bắt đầu, Bạn vui lòng điền vào mẫu đăng ký, sau khi nhận được thông tin Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thảo luận về chương trình Introducing Copy trader, các bước thực hiện, cơ chế hoa hồng cho Bạn.