AIFX-SC.V5

Cảnh báo rủi ro:

Kết quả lợi nhuận hiện tại của Leader không đảm bảo trong tương lai, nó sẽ có sự tăng, giảm phụ thuộc vào thị trường, cách quản lý giao dịch của Leader. Fxmt sẽ không chụi bất kỳ rủi ro nào của Nhà đầu tư khi sao chép lệnh giao dịch của leader,  nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ rủi ro trước khi bắt đầu - đầu tư, sao chép giao dịch.