Nến nhật(candlesticks):

Vào những năm 1600, người Nhật đã phát minh một phương pháp phân tích kỹ thuật để phân tích giá cả của những hợp đồng mua bán gạo. Kỹ thuật này được gọi là Candlestick (Biểu đồ nến, hay còn gọi là Mô Hình Nến Nhật Bản).

Đặc điểm: 

  • Nến nhật thể hiện đầy đủ các mức giá trong một phiên: giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa, đóng cửa, 
  • Gồm 3 bộ phận: bóng dưới, bóng trên và thân nến.

Nến nhật có 2 quy luật chính:

Thứ nhất: Quy luật chuyển động

Dựa theo quy luật chuyển động: “ Một vật đang chuyển động thì sẽ có xu hướng tiếp tục chuyển động”, trong thị trường chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ... khi giá có xu hướng thì khả năng tiếp tục xu hướng đó lên tới 80%, hay nói cách khác:
  + Sau một nến màu Xanh, kỳ vọng một nến màu xanh khác theo sau ít nhất 80%.
  + Sau một nến màu Đỏ, kỳ vọng một nến màu đỏ khác theo sau ít nhất 80%.
  + Nến màu xanh hoặc đỏ càng lớn, khả năng tiếp tục xu hướng càng cao, tới 90%.

Thứ hai: Quy luật tiếp diễn

Trong thị trường tài chính, giá có thể vận động theo một chiều 3– 5 nến liên tục. Sau khi chạy 3 – 5 nến (tăng hoặc giảm), thị trường có xu hướng đảo chiều mạnh, tạo ra cơ hội giao dịch tốt.

3- 5 nến giảm thể hiện quy luật mua

 

3- 5 nến tăng thể hiện quy luật bán