BẢNG TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ QUAN TRỌNG CỦA CÁC QUỐC GIA

USD - DOLLAR 

1. Bảng lương phi nông nghiệp> Thành phần việc làm của ISM phi sản xuất

2. Bán lẻ> Báo cáo bán hàng của chuỗi cửa hàng ICSC & Khảo sát sách đỏ Johnson

3. ISM Sản xuất> Chicago PMI, Philly Fed và Empire State Khảo sát sản xuất

4. Không sản xuất ISM> Sản xuất ISM

5. Giá sản xuất> Giá nhập khẩu

6. Giá tiêu dùng> Giá sản xuất

7. GDP> Bán lẻ và cân bằng thương mại

8. Thương mại> Sản xuất ISM và Xuất đơn hàng Thành phần của Báo cáo

9. Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan (UMich)> Niềm tin của người tiêu dùng IBD / TIPP

10. Hội thảo Niềm tin của người tiêu dùng> Khảo sát UMich và IBD

11. Thu nhập cá nhân> Thu nhập trung bình hàng tuần

12. Chi tiêu cá nhân> Bán lẻ

13. Bán hàng tại nhà mới> Doanh số bán nhà hiện tại

 


EUR - EUROZONE

** Đối với mọi dữ liệu Eurozone, hãy xem từng người Đức và Dữ liệu của Pháp

** Là quốc gia lớn nhất trong Eurozone, dữ liệu của Đức tác động đến EUR gần như độc quyền.

1. Thay đổi thất nghiệp của Đức> Thành phần việc làm của khảo sát PMI

2. Báo cáo IFO của Đức> ZEW của Đức, PMI sản xuất và đơn đặt hàng nhà máy

3. Bán lẻ Đức> PMI bán lẻ, việc làm và niềm tin

của Đức 4. Giá sản xuất của Đức> Giá bán buôn của Đức

5. PMI Dịch vụ> Sản xuất PMI

6. Giá tiêu dùng của Đức> PPI của Đức

7. GDP của Đức> Bán lẻ và thương mại

8. PMI sản xuất của Đức> IFO, Sản xuất công nghiệp, ZEW

9. Sản xuất công nghiệp Đức> Đơn đặt hàng nhà máy và PMI sản xuất

 


GBP - UNITED KINGDOM

1. Số lượng người yêu cầu> Việc làm Thành phần sản xuất và dịch vụ PMI

2. Doanh số bán lẻ> Báo cáo doanh số bán lẻ và niềm tin của người tiêu dùng BRC

3. Sản xuất PMI> Khảo sát xu hướng công nghiệp CBI

4. Dịch vụ PMI> Sản xuất PMI

5. Giá sản xuất> Thành phần giá sản xuất và dịch vụ Báo cáo PMI

6. Người tiêu dùng Giá> Giá sản xuất

7. GDP> Bán lẻ và thương mại

8. Cán cân thương mại hữu hình> PMI sản xuất,Đơn hàng mới và Đơn hàng xuất khẩu

 


CAD - CANADA

1. Việc làm> Thành phần việc làm của IVEY PMI

2. Doanh số bán lẻ> Doanh số bán buôn

3. IVEY PMI> Doanh số bán buôn và các chỉ số hàng đầu

4. Giá tiêu dùng> Thành phần giá của IVEY

5. GDP> Bán lẻ và giao dịch

6. Thương mại> IVEY, Hàng tồn kho và nhà cung cấp Giao hàng

 


AUD - AOLLALIAN DOLLAR

1. Việc làm> Thành phần việc làm của Sản xuất và Dịch vụ PMI

2. Bán lẻ> Thành phần bán hàng của Dịch vụ PMI

3. Dịch vụ PMI> PMI sản xuất

4. Giá sản xuất> Giá tiêu dùng

5. GDP> Bán lẻ Bán hàng và Thương mại

6. Thương mại> Sản xuất PMI

 

 


NZD - ZEALAND MỚI

1. Việc làm> Báo cáo nhân lực

2. Giá tiêu dùng> Giá hàng hóa và thực phẩm

3. GDP> Bán lẻ và thương mại