1. Rate announcement (Công bố lãi suất):

Lãi suất thể hiện giá cả một đồng tiền, lãi suất càng cao, càng có nhiều người nắm giữ và mua đồng tiền này nhằm thu phần chênh lệch do tiền lãi tạo ra theo cách đó sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền. Đây là chỉ số có ảnh hưởng tới mức lạm phát trong nền kinh tế, vì nó được dùng làm công cụ trong chính sách tiền tệ nên gây ra ảnh hưởng lớn trong thị trường.

Lịch công bố: Một năm họp 8 lần, thông báo về lãi suất được đưa ra sau mỗi lần họp, được công bố cụ thể trên trang forexfactory.com

2. GDP- Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội):

Cách đo lường: đo lường giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hóa dịch vụ sản xuất ra của một nền kinh tế trong một thời kì nhất định, bao gồm chi tiêu cá nhân, chi tiêu của chính phủ và cán cân thương mại.

Tác động: đây là chỉ số rất quan trọng có ảnh hưởng lớn tới thị trường vì GDP biểu hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, GDP thường có độ trễ về thời gian do thống kê theo quý nên quan sát chuỗi số liệu hơn là từng con số cụ thể. Nếu tốc độ tăng trưởng của một quốc gia tốt thì sẽ thu hút được nhiều cơ hội đầu tư từ bên ngoài, từ đó làm tăng giá trị đồng tiền.

Lịch công bố: 20h30 vào ngày cuối cùng của quý và chỉ số đưa ra là của quý trước đó.

3. Bảng lương Non Farm ( Thất nghiệp):

Các đo lường: thể hiện sự thay đổi tổng số lao động được nhận lương, bao gồm nhân viên khu vực hành chính quốc gia, nhân viên hộ gia đình tư nhân, nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và công nhân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tác động: Số lao động trong báo cáo này đại diện cho gần 80%  tổng số lao động làm ra GDP của Mỹ. Đây là chỉ số mà các nhà làm chính sách của Mỹ dùng để đánh giá tình trạng hiện tại của nền kinh tế cũng như dự đoán các hoạt động kinh tế trong tương lai. Chỉ số này có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường.

Lịch công bố: vào lúc 20h30 thứ sáu tuần đầu tiên của tháng 

4. CPI( Consumer Price Index ) - Chỉ số giá tiêu dùng:

Các đo lường: Đo lường sự thay đổi về giá cả của một rổ hàng hóa và dịch vụ như: lương thực, năng lượng, quần áo, giao thông và chưa tính thuế.

Tác động: Là chỉ số được sử dụng để đo lường trong chính sách tiền tệ, tình hình lạm phát trong tiêu dùng có tác động lớn tới quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương. Nếu lạm phát tăng cao Ngân hàng trung ương thường có động thái tăng lãi suất.

Lịch công bố: 20h30 từ ngày 8 tới ngày 19 hàng tháng và CPI đưa ra là CPI của tháng trước đó

5. Trade balance ( Cán cân thương mại):

Các đo lường: Cán cân thương mại đo lường sự khác biệt về giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu so với giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu của một quốc gia.

Tác động: Cán cân thương mại sẽ thặng dư nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu và ngược lại cán cân sẽ bị thâm hụt nếu xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu, đây là chỉ số tác động lớn tới thị trường.

Lịch công bố: tuần thứ 2 hàng tháng lúc 22h30, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó

6. Retail Sales ( Doanh số bán lẻ):

Cách đo lường: chỉ số này theo dõi tình hình bán lẻ hàng hóa của các công ty, đo lường tổng chi tiêu cho hàng hóa bán lẻ của người tiêu dùng, không bao gồm phí dịch vụ. Ủy ban dân số điều tra hàng trăm công ty có quy mô khác nhau, có các cách thức bán lẻ hàng hóa khác nhau. Chỉ số đưa ra hàng tháng cho thấy mức thay đổi tính bằng phần trăm so với tháng trước đó.

Tác động: Chỉ số đưa ra mà âm thì có nghĩa là giảm so với tháng trước đó. Chỉ số này có tác động rất lớn tới thị trường vì nó được coi là tần số của hoạt động và niềm tin tiêu dùng vì nếu doanh số hàng hóa bán lẻ tăng có nghĩa là các hoạt động kinh tế đang tăng lên.

Lịch công bố: Vào khoảng ngày 22 hàng tháng lúc 22h30, chỉ số đưa ra là của tháng trước đó.

7. New home sales ( Doanh số nhà bán mới):

Các đo lường: Chỉ số này báo cáo xem có bao nhiêu hợp đồng mua bán nhà mới được kí trong tháng.

Tác động: Doanh số mua bán nhà mới càng tăng thì thu nhập của người bán nhà tăng cùng với nó là chi tiêu của người dân cho nhà cửa cũng tăng, thức đẩy nền kinh tế phát triển.

Lịch công bố: hàng tháng