1/ Đồng tiền yết giá – đồng tiền định giá

 

Ví dụ cặp tỷ giá EUR/USD

- Đồng tiền đầu tiên trong cặp tỷ giá được gọi là  base currency - ( đồng tiền cơ sở ) hay là đồng tiền yết giá và có đơn vị là 1

Đồng tiền đứng sau trong cặp tỷ giá được gọi là quote currency – hay đồng tiền định giá.

Ví dụ: EUR/USD = 1.2356

• EUR là đồng yết giá.
• USD là đồng định giá.
• 1 EUR= 1,2356 USD
Trong thương mại quốc tế người ta thường sử dụng đồng tiền có giá hơn làm đồng tiền yết giá (đứng trước) và đồng tiền ít giá trị hơn làm đồng tiền định giá (đứng sau). Đơn giản là dể hiểu và dể tính toán trong việc quy đổi mà thôi. Chẳng hạn, đồng tiền yết giá luôn có đơn vị là 1, từ đó ta suy ra các đồng tiền khác liên quan.

 

2 Tỷ giá mua ( ASK )– tỷ giá bán ( BID )

 

Tỷ giá mua (BID Rate): là tỷ giá mà ngân hàng mua ngoại hối vào.

Tỷ giá bán ( ASK Rate): là tỷ giá mà ngân hàng bán ngoại hối ra.

Tại một thời điểm, tỷ giá bán bao giờ cũng lớn hơn tỷ giá mua, chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán (Spreak) là thu nhập của ngân hàng, tỷ giá mua và tỷ giá bán do ngân hàng niêm yết. 

 

3 Chênh lệch tỷ giá – SPREAD 

Spread là khoảng cách chênh lệch giữa tỷ giá BID và tỷ giá ASK, tỷ giá ASK bao giờ cũng lớn hơn tỷ giá BID. Khoảng chênh lệch spread này là thu nhập chính của ngân hàng, broker ( nhà môi giới ) khi công bố tỷ giá ngoại tệ cho thương nhân.

 

 

 

4 / PIP –  Percentage-In-Point (điểm phần trăm)

PIP là đơn vị giá nhỏ nhất của cặp ngoại tệ.

Pip là "Phần trăm trong điểm" hoặc nhiều khi còn gọi là “Giá của điểm”.

Pip không phải lúc nào cũng là con số cuối của tỷ giá

Ví dụ 

Giá của cặp ngoại tệ GBP/USD  = 1.32711. 

Nếu giá thay đổi từ 1.32711 thành 1.32712 có nghĩa là thay đổi tăng 1 pip. 

Nếu giá thay đổi từ 1.32711 thành 1.32710 điều này có nghĩa là giảm xuống 1 pip.

Giá Cặp USD/JPY sẽ thay đổi từ 112.9thành 112.9tại vì số cuối đã thay đổi tăng 1pip.

Cách tính giá trị của Pip:

Giá trị của píp phụ thuộc vào 2 yếu tố:

  • ngoại tệ tính giá
  • khối lượng giao dịch

giá trị của 1 pip được tính theo công thức:

Giá trí của 1 pip = (Pip sau số 0 * Khối lượng)

 

Đây là ví dụ cách tính giá trị của Pip dựa trên Công Thức Giá Trị Pip:

 

Ví dụ A: 1 pip trong khối lượng EUR/USD bằng 0.0001


Ví dụ B: 1 trong khối lượng giao dịch USD/JPY bằng 0.01

 

 

 

5/ LOT là gì?

Lot là đơn vị của tiền tệ được quy định như sau:

  • 1Lot = 100 000 usd
  • 0.1 lot = 10 000 usd
  • 0.01 lot = 1000 usd

Cách tính giá trị 1 pip = bao nhiêu tiền khi giao dịch như thế nào?

lot chuẩn tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản/đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn. Nó có nghĩa là nếu bạn muốn giao dịch 1lot EUR/USD, bạn sẽ cần $100.000.

Lợi nhuận trong giao dịch được áp dụng công thức như sau:

 

  • Lợi nhuận / rủi ro = Số pip * Khối lượng giao dịch

Từ công thức ta sẽ có giá trị 1 khi giao dịch với số lot tương ứng như sau:

 

 

Ví dụ Bạn nhận định cặp tỷ giá gbpusd sắp tăng giá và bạn quyết định mua như sau

  • Cặp tiền tệ: gbpusd
  • Loại lệnh: BUY
  • Giá khớp lệnh BUY : 1,2567
  • Giá chốt lời: 1,2667

=> Lợi nhuận = 1lot * ( 1,2667 – 1,2567 ) * 10 = 1000$

6/ Phí qua đêm ( Swap)

Khi bạn thực hiện lệnh giao dịch và nuôi lệnh qua đêm, thì lệnh này sẽ bị tính phí gọi là phí qua đêm hay Swap. Swap có thể được cộng thêm hoặc trừ ra một số tiền nhất định điều này phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa 2 ngoại tệ mà bạn giao dịch.

 

Theo như hình lãi suất qua đêm của USD là dương và JPY âm với nhà môi giới Forex4you ta có bảng lãi suất qua đêm như sau:

 

+ Nếu bạn thực hiện lệnh Buy USD/ JPY => swap là dương, tức tài khoản sẽ được cộng một số tiền 3.39$ nếu nuôi lệnh qua đêm.

+ Nếu bạn thực hiện lệnh Sell USD/ JPY => Swap là âm, tức tài khoản sẽ bị trừ một số tiền 7,13$ nếu nuôi lệnh qua đêm.

+ Số tiền bị trừ phụ thuộc vào khối lượng bạn giao dịch mua bán.

Lưu ý: Việc tính toán Swap đã được phần mềm tính thay cho Bạn, Bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này.