Thị trường có 3 dạng biểu đồ cơ bản: line chart, bar chart, candle chart.

Biểu đồ dạng đường (line chart): một đường kẻ đơn nối giữa các điểm cao thấp lại với nhau.

Biểu đồ dạng thanh (bar chart): hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất

Biểu đồ nến (candle chart): biểu đồ nến cũng tương tự như biểu đồ dạng thanh, hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất nhưng dễ nhìn và đẹp hơn