1/ Bearish engulfing

 

Đặc điểm:

 • Xuất hiện trong một xu hướng tăng
 • Một nến giảm được hình thành ngay sau nến tăng trước với:
  • Giá mở cửa cao hơn nến trước đó
  • Giá đóng cửa phải thấp hơn nến trước đó, bao trùm nến giảm trước đó.

Ứng dụng:

 • Đây là một mẫu nến đảo chiều giảm rất mạnh, người bán “nhấn chìm” người mua.
 • Điểm bán phải dưới mức đóng cửa của nến bao trùm.

 

 

2/ Tweezers Tops

 

Đặc điểm: 

 • Xuất hiện trong xu hướng tăng của thị trường
 • Nến đầu tiên là nến tăng, nến sau là nến giảm có hình dáng giống với nến đầu tiên.
 • Bóng nến của hai nến nên có độ dài bằng nhau.

Ứng dụng: Tweezers Tops là mô hình kép gồm hai nến đảo ngược nhau. Đây là mô hình nến có thể thường xuất hiện sau một quá trình tăng giá mở rộng, nó cho thấy một quá trình đảo ngược có thể sớm xảy ra.

 

 

 

3/ Bearish evening Star( sao buổi tối )

Đặc điểm: 

 • Xuất hiện trong xu hướng tăng.
 • Một cây nến trắng tăng mạnh đầu tiên, sau đó một cây nến ngắn nhỏ tiếp theo và có những khoảng trống theo xu hướng tăng. 
 • Một cây nến giảm được hình thành ngay sau đó với điểm mở cửa thấp hơn mức thấp nhất của nến thứ hai và đóng cửa ít nhất cũng từ giữa cây nến thứ nhất trở xuống.

Ứng dụng:

 • Đây là một mẫu hình nến đảo chiều đáng tin tưởng để thực hiện lệnh Sell.
 • Thực hiện lệnh bán từ mức đóng cửa của cây evening star và chốt lỗ ( s/l) ở đỉnh trên cây nến thứ 2 của tổ hợp nến.

 

 

4/ There black crows( ba anh lính đen )

Đặc điểm:

 • Xuất hiện trong một xu hướng tăng. 

 • Quan sát thấy ba ngọn nến đen bình thường hoặc dài. 

 • Mỗi ngọn nến mở ra trong cơ thể của nến trước, nến dần dần đóng cửa ở mức thấp mới, thấp hơn nến trước.

Ứng dụng:

 • Đây là một trong những tổ hợp nến thể hiện một điều hiển nhiên nhất, giá đang đi xuống.

 • Thực hiện lệnh Sell tại vùng giá đóng cửa của cây nến thứ ba tổ hợp nến. Dừng lỗ( s/l) ở đỉnh cây nến đầu tiên của tổ hợp nến.

 

 

 

5/ There inside Down

 

Đặc điểm: 

 • xuất hiện trong một xu hướng tăng
 • Nến đầu tiên nằm ở cuối một xu hướng đi lên và là một nến tăng dài.
 • Nến thứ hai là một nến đi xuống, và ít nhất phải đạt được độ dài một nửa của nến thứ nhất
 • Nến thứ ba phải đóng cửa ở giá thấp hơn giá thấp nhất của nến thứ nhất.

Ứng dụng:

 • Báo hiệu sự đảo chiều giảm sắp diễn ra
 • Thực hiện lệnh Sell tại vùng giá đóng cửa của nến thứ ba trong tổ hợp nến và chốt lỗ( s/l) tại đỉnh của nến thứ nhất trong tổ hợp nến.