CopyTrader

Fxmt - Growth Fund

Fxmt - Growth Fund

Professional Trader with 10+ years of experience, average profit 36% a year safe for your money.

Fxmt - SignalsFx

Fxmt - SignalsFx

Phong cách giao dịch" Swing Trading " - Tổng lợi nhuận: 1016% - Mục tiêu lợi nhuận tháng: 5%

Fxmt - SignalsGold

Fxmt - SignalsGold

Giao dịch ngắn hạn theo mô hình nến, trade chủ yếu xauusd, lợi nhuận trung bình 5% tháng, vốn min đầu tư 1000usd

AIFX-SC.V5

AIFX-SC.V5

Giao dịch các sản phẩm vàng, btc và các cặp tiền tệ, dựa trên các chỉ báo kỹ thuật tổng hợp, lợi nhuận trung bình 5% tháng

A8Pig

A8Pig

Được quản lý bởi TraderPro với hơn 7 năm kinh nghiệm, giao dịch theo hành động giá, các sản phẩm gold, ngoại tệ, lợi nhuận trung bình 36% năm