ĐƯỜNG XU HƯỚNG( TRENDLINE) - KÊNH XU HƯỚNG ( CHANNEL )

Là một đường thẳng nối liền các điểm liên tục cao hay thấp, cho phép chúng ta xác định:
  + Chiều hướng của thị trường.
  + Dấu hiệu đảo chiều.
  + Dấu hiệu tiếp tục xu hướng

- Đường xu hướng thể hiện hướng đi của thị trường và được xem là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các phân tích.

Các đặc điểm của đường xu hướng( trendline)

- Cần phải có 2 điểm trở lên để vẽ, số điểm càng nhiều thì tính chuẩn xác của đường xu hướng càng cao

- Khoảng cách các điểm phải tương đối như nhau.

- Góc của trendlines càng nhỏ hơn 45 độ thì độ tin cậy càng cao, góc càng lớn thì trendline càng dễ gãy và tính chuẩn xác của mức hỗ trợ và kháng cự càng giảm.

- Khi trendline bị phá vỡ, xu hướng thay đổi.

2/ Kênh xu hướng

- Kênh xu hướng được thiết lập bởi 2 đường xu hướng song song nhau.

- Xác nhận chắc chắn hơn về xu hướng đang diễn ra.

- Cơ hội kinh doanh tại điểm break-out (break-up, breakdown)