Fibonacci: Được phát minh bởi nhà toán học Leonardo Pisano, nhà toán học sống vào khoảng thế kỷ 12 tại Pisa (Italy). Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) dựa trên những quan sát về Kim tự tháp Gizeh ở Ai Cập. Dãy Fibonacci có tỷ lệ 2 số liền kề nhau xấp xỉ 1,618 (hoặc nghịch đảo là 0,618), tỷ lệ này được gọi là Tỷ lệ vàng.

Khi dùng trong PTKT, tỷ lệ vàng thường được chuyển đổi thành 3 mức tỷ lệ: 38.2%, 50% và 61.8%. Tuy nhiên, các bội số khác cũng có thể được dùng, như 23.6%, 161.8%, 423%,…

Dãy Fibonacci thường được ứng dụng trong PTKT dưới nhiều dạng: Retracements (sự hồi lại), Arcs (dạng cung), Fans (dạng quạt), Extensions(dạng mở rộng) và Time Zones (vùng thời gian). Trong đó Fibo Retracements và Fibo Extensions được dùng nhiều nhất xác định vùng điều chỉnh và mở rộng của giá.

Sau đây Chúng ta tìm hiểu về Fibo điều chỉnh Extracements, và Fibo mở rộng Extensions.

1/ Cách vẽ và xác định giá với Fibonacci Retracements

  • Fibonacci Retracements được xây dựng bởi một đường xu thế được vẽ giữa 2 điểm cực trị, từ một đáy đến một đỉnh hoặc ngược lại.

+ Đối với xu hướng tăng: vẽ từ đáy lên đỉnh

+ Đối với xu hướng giảm: vẽ từ đỉnh xuống đáy

  • Sau đó 7 đường ngang cắt đường xu hướng sẽ được thiết lập ở các mức: 0.0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 và 100%.
  • Giá thường chạm tiệm cận trên/tiệm cận dưới hoặc gần các mức hồi lại của Fibonacci trong quá trình biến động.

 

2/ Cách vẽ và xác định giá với Fibonacci Extensions

  • Fibonacci Extensions thường được dùng để dự báo các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai và được vẽ vượt khỏi biên độ 100%.
  • 161.8, 261.8 và 423.6% là các mức Fibonacci Extensions thường được sử dụng trong PTKT.