Giao dịch trên thị trường Forex là việc chúng ta dự báo tỷ giá của các cặp tiền tệ sẽ tăng hoặc giảm sau đó đặt lệnh mua hoặc bán theo nhận định đó, lợi nhuận thu được thông qua chênh lệch tỷ giá lúc giao dịch  so với lúc tất toán lệnh. 

1. Khi thị trường tăng giá thực hiện lệnh buy

 

 

2. Khi thị trường giảm giá thực hiện lệnh sell

 

 

3. Một số kết quả trade xauusd