Giao dịch ký quỹ ( margin) là gì?

Ký quỹ( Margin): là số tiền bạn cần phải ký quỹ với sàn giao dịch để mở lệnh giao dịch và duy trì trên thị trường. Sàn giao dịch sẽ tách số tiền đặt lệnh này độc lập khỏi tài khoản của bạn để giữ cho lệnh được mở.

Giao dịch với Margin có nghĩa là: nhà đầu tư ký quỹ một số tiền nhỏ nhưng có thể giao dịch được một số tiền lớn hơn gấp nhiều lần số tiền bỏ ra. Tại sao lại được như vậy, là nhờ có lực đòn bẩy mà nhà môi giới cung cấp, chính nhà môi giới cho vay một số tiền thông qua đòn bẩy mà họ cung cấp cho chúng ta.

Về tài chính, ký quỹ là tài sản đảm bảo rằng người nắm giữ một công cụ tài chính phải ký quỹ với một đối tác để chi trả một phần hoặc toàn bộ rủi ro tín dụng mà chủ sở hữu đặt ra cho đối tác

Như hình trên bạn đầu tư 100$ và sử dụng đòn bẩy cho tài khoản của mình là 400

=> Bạn có thể giao dịch tối đa số tiền 40 000$.