Forexfactory.com –  Lịch thông tin kinh tế

- Lịch Thông Tin Kinh Tế (hay lịch kinh tế) được lập bởi các nhà kinh tế học, là một dạng “thời khóa biểu” của các sự kiện kinh tế, chính trị, nó được sử dụng trong phân tích cơ bản với mục đích theo dõi chính xác thời điểm xảy ra các sự kiện quan trọng, những sự kiện có ảnh hưởng lớn, trực tiếp hoặc gián tiếp, tới cung và cầu của công cụ tài chính mà nhà đầu tư đang quan tâm.

- Nhà đầu tư sẽ nghiên cứu thời điểm công bố sự kiện, những tình huống có thể xảy ra, kỳ vọng của thị trường và phản ứng dự kiến của thị trường trước từng tình huống riêng biệt đó. Căn cứ vào những phân tích đó, nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định về điểm vào, ra thị trường hợp lý,

Cách xem lịch thông tin kinh tế

Bước 1: Truy cập website: forexfactory.com

Bước 2: Sau khi truy cập chúng ta đổi sang giờ Việt Nam để dễ theo dõi, trỏ chuột như hình dưới đây:

 


Bước 3: Hướng dẫn xem các ký hiệu

Cột Currency 

Cột IMPACT

Cột Previous 

Cột Forecast

Cột Actual

So sánh chỉ số Forecast với chỉ số Previous cho chúng ta biết sự kỳ vọng của thị trường về chỉ số sắp công bố lần này như thế nào?

Lưu ý:

- Nếu tin thật được công bố = dự đoán, giá sẽ không biến động nhiều,

- Nếu tin thật được công bố tốt hơn mức dự đoán, giá sẽ có biến động ở một mức độ nào đó, nhưng thường không mạnh lắm.

- Nếu tin được công bố khác so với dự đoán quá nhiều, biến động giá sẽ có thể xảy ra mạnh do yếu tố bất ngờ chưa được chuẩn bị trước.

- Tùy vào đặc điểm của từng chỉ số kinh tế, ảnh hưởng của thị trường mà sự biến động giá có thể xảy ra theo những chiều hướng mạnh yếu khác nhau.