Resistance( R): mức kháng cự là mức giá tại đó lực bán được xem là đủ mạnh để ngăn cản sự tăng giá cao hơn.

Support( S): mức hổ trợ là mức giá tại đó lực mua đủ mạnh để ngăn cản không cho giá giảm thấp hơn.

Hình minh họa

Các phương pháp xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự

Các mức giá cao và thấp

  • Mức hỗ trợ được xác định bởi tập hợp các mức giá thấp.
  • Mức kháng cự được xác định bởi tập hợp các mức giá cao

Các số chẵn

Mức hỗ trợ và kháng cự có thể xuất hiện ở các mức giá chẵn như 10, 20, 25, 50, 100,… và Nên tránh đặt lệnh tại các mức giá này.

Vùng hỗ trợ và kháng cự: Đôi khi một vùng xung quanh một mức giá sẽ tạo thành mức hỗ trợ và kháng cự.