Ngày xưa, có một nhà giao dịch chứng khoán rất thông minh, ông ta tên Harold Mckinley Gartley. Ông có dịch vụ tư vấn cho thị trường chứng khoán vào khoảng giữa năm 1930. Đây là dịch vụ đầu tiên áp dụng phương pháp khoa học và thống kê để phân tích hành vi của thị trường chứng khoán. 

 
Theo Gartley, cuối cùng ông đã có thể giải quyết hai vấn đề lớn nhất của nhà giao dịch: đó là mua cái gì và khi nào. 
 
Ngay sau đó các nhà giao dịch nhận ra rằng những mô hình này cũng có thể áp dụng được với các thị trường khác. Kể từ đó, những cuốn sách khác nhau, các phần mềm giao dịch, các mô hình khác nhau (cái mà sẽ được thảo luận dưới đây) được tạo nên dựa trên Gartleys. 

  • Mô hình Gartley a.k.a “2222” 

Mô hình Gartley “222” được đặt tên theo số trang được tìm thấy trong cuốn sách của H.M Gartleys, “Profits in the Stock Market”. Gartleys là những mô hình mà bao gồm mô hình cơ bản ABCD mà chúng ta vừa nói đến, nhưng được sắp xếp cao thấp khác nhau. 
 
Bây giờ, những mô hình này hình thành khi có sự điều chỉnh của xu hướng chung và trong giống như chữ M ( hoặc W đối với mô hình giảm). Những mô hình được sử dụng để giúp các nhà giao dịch tìm ra điểm vào lệnh tốt để tham gia thị trường trong một xu hướng tổng thể

 

Một Gartley được hình thành khi giá biến động trên một xu hướng tăng (hoặc giảm) nhưng sau đó bắt đầu có tín hiệu của sự điều chỉnh. 
 
Điều làm cho Gartley là một thiếp lập hiệu quả khi mà nó được hình thành từ những điểm đảo chiều của các mức Fibonacci thoái lui và mở rộng. Điều này cho các dấu hiệu mạnh mẽ rằng cặp tiền thực sự có thể sẽ đảo ngược. 
 
Mô hình này có thể khó nhận biết và bạn dễ rối rắm khi phải bật các công cụ Fibonacci. Chiều khóa đễ tránh sự lộn xộn này là hãy làm mọi thứ từng bước một. 

Trong mọi trường hợp, nó chứa đựng một mô hình ABCD tăng hoặc giảm, nhưng có điểm X trước đó. Một mô hình Gartley hoàn hảo có những đặc điểm sau đây : 
 
1. Đường di chuyển AB ở khoảng mức  thoái lui 0.618 của  Fibonacci đường XA.   

2. Đường di chuyển BC ở khoảng mức  thoai lui 0.382 hoặc  0.886 của Fibonacci đường AB. 

 3. Nếu đường BC là ở khoảng mức thoái lui 0.382 của Fibonacci đường AB, thì đường CD nên ở mức 1.272 của BC. Ngược lại nếu BC ở mức 0.886 thì CD ở mức mở rộng 1.618 của BC. 

4. Đường CD nên ở mức  thoái lui 0.786 của  đường XA.