Bây giờ bạn đã có kiến thức về các mô hình biểu đồ cơ bản, đây là lúc chúng ta tiếp tục nâng cấp một vài công cụ cao cấp hơn cho kho vũ khí giao dịch của bạn. 
 
Trong bài học này, chúng ta sẽ nhìn vào các mô hình giá harmonic. Những kỹ thuật này hơi khó nắm bắt một chút nhưng một khi bạn đã nhận ra được cách tổ chức, nó có thể mang đến những lợi nhuận rất tuyệt! 
 
Ý tưởng của những mô hình này là giúp bạn nhận biết được khả năng thoái lui của xu hướng hiện tại. Trong thực tế, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ khác mà ta đã nghiên cứu, là Fibonacci thoái lui và mở rộng. 
 
Kết hợp các cộng cụ hữu ích này để nhận biết được mô hình harmoni, chúng ta sẽ có thể phân biệt các khu vực tiềm năng đối với sự mở rộng của xu hướng tổng thể. 
 
Trong những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các mô hình giá Harmonic sau: 

Mô hình ABCD

Mô hình Three – Drive

Mô hình Gartley

Mô hình Cua

Mô hình Dơi

Mô hình Bướm 
 
Thật nhiều thứ phải tìm hiểu phải không? 
 
Nhưng đừng lo lắng, một khi bạn biết được ý nghĩa của chúng, nó sẽ dễ dàng như đếm 1 2 3 vậy. chúng ta sẽ bắt đầu với mô hình cơ bản là ABCD và Three-drive trước khi di chuyển tiếp đến Gartley và các mô hình động vật. 
 
 
3 BƯỚC TRONG GIAO DỊCH MÔ HÌNH GIÁ HARMONIC

Như bạn có thể đoán ra, lợi nhuận trong giao dịch mô hình giá Harmonic phụ thuộc vào việc bạn có thể xác định được mô hình hoàn hảo và mua hoặc bán khi nó hoàn thành. 
 
Đây là ba bước cơ bản trong việc xác định mô hình giá Harmonic : 
 
Bước1: Định v ị một mô hình giá  Harmonic  tiềm  năng 

Bước  2: Đo lường mô hình giá  Harmonic  tiềm  năng 

Bước  3: Mua  hoặc  bán khi các mô hình giá  Harmonic  hoàn thành  
 
Bằng cách làm theo 3 bước cơ bản, bạn có thể tìm thấy hệ thống có xác suất giao dịch thành công cao, điều có thể mang lại cho bạn một lợi nhuận tuyệt vời. Hãy xem quy trình này trong thực tế như thế nào nhé! 

Bước 1: Định vị một mô hình giá Harmonic tiềm nằng 

hình trên đó có vẻ là một mô hình giá Harmonic tiềm năng! Vào thời điểm này, chúng ta không chắc đó là dạng mô hình nào. Nó giống three-drive nhưng cũng có thể là mô hình Dơi, hoặc Cua, …

Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng 
 
Sử dụng công cụ Fibonacci, một cây bút và 1 mảnh giấy, để liệt kê những quan sát của chúng ta

1. Đường BC  ở mức  thoái lui 0.618 của  AB.  

2. Đường CD ở mức mở rộng 1.272 của BC.  

3. Độ dài của  AB  gần bằng với độ dài CD.  
 
=> Mô hình này đủ tiêu chuẩn của một mô hình giá tăng ABCD, với tín hiệu mua mạnh. 
 
Bước 3: Mua hoặc bán khi mô hình giá Harmonic hoàn thành 
 


 Một khi mô hình đã được hoàn thành, tất cả cái bạn phải làm là hướng ứng với lệnh mua hoặc bán. 
 
Ở trong trường hợp này, bạn nên mua tại điểm D, là mức 1.272 của Fibonacci mở r65ong đường CB, và đặt điểm cắt lỗ vài pips bên dưới giá vào lệnh của bạn. 
 
Nó thực sự dễ dàng vậy sao? – Không hẳn. Vấn đề của mô hình giá Harmonic là rất khó để nhận biết. Điểm quan trọng nhất là bạn cần tinh mắt để phát hiện các mô hình giá Harmonic và giữ kiên nhẫn tránh tham gia thị trường trước khi mô hình được hoàn thành. 

Tổng kết : Mô hình giá Harmonic 
 
Mô hình giá Harmonic cho phép chúng ta phân biệt các khu vực tiềm năng đối với xu hướng tổng thể tiếp theo. 
 
Sau đây là 6 mô hình giá  Harmonic: 
 

  • Mô hình ABCD
  • Mô hình Three-Drive 
  • Mô hình Gartley 
  • Mô hình Cua 
  • Mô hình Dơi 
  • Mô hình Bướm 

 3 bước cơ bản trong việc xác định mô hình giá Harmonic như sau : 
 
Bước1: Định v ị một mô hình giá  Harmonic  tiềm  năng 

Bước  2: Đo lường mô hình giá  Harmonic  tiềm  năng 

Bước  3: Mua  hoặc  bán khi các mô hình giá  Harmonic  hoàn thành 
 
Mô hình giá  Harmonic quá hoàn hảo do đó chúng  rất khó xuất hiện và khó nhận biết. 
 
Quan trọng nhất là bạn cần tinh mắt để phát hiện các mô hình giá Harmonic và rất kiên nhẫn tránh tham gia thị trường trước khi mô hình được hoàn thành 
 
Với việc thực hành chăm chỉ và kinh nghiệm, giao dịch forex sử dụng mô hình giá Harmonic có thể mang lại hiểu quả cao cho bạn!