Nguyên tắc đầu cơ trên thị trường tài chính W.D.Gann

 

Sau đây là một số chia sẻ của tôi về nguyên tắc đầu cơ trên thị trường tài chính mà tôi học được từ W.D.Gann, người thầy vĩ đại của tôi( trích từ speculator profitable profession course)
1: Mua khi giá đạt mức cao mới( make new high)
2: Mua khi giá vượt mức giá thấp cũ( old low)
3: Bán khi giá giảm thấp hơn mức cao trước đó( old top or old high level)
4: Bán khi giá tạo mức thấp mới( make new low)
5: Hãy kiên nhẫn chờ giá đóng cửa rồi mới tính chuyện mua bán
6: Luôn đặt stoploss
7: Vốn điều lệ ban đầu( risk tối đa ko quá 10% tài khoản mỗi giao dịch) - với người mới thì 2% tk đã là ổn rồiN8: mua hay bán tại 50% của mức giá cao nhất hay 50% của biên độ giữa giá cao nhất hay thấp nhất
nguyên lý cơ bản: giá càng lên cao càng mua vào, miễn là xu hướng chính đang lên và ngược lại giá càng xuống thấp càng bán khống mạnh miễn là xu hướng chính đang xuống
Luật này áp dụng cho mọi thị trường khác nhau!!