- Là điểm trung bình được tính dựa trên các giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa của phiên liền kề trước đó để tạo nên các mức kháng cự và hổ trợ của phiên hiện tại.

- Pivot Point của ngày hay còn gọi là Daily Pivot được sử dụng để tạo nên trạng thái lướt sóng ngắn hạn hay dài hạn tùy theo độ mạnh của các mức hổ trợ và kháng cự do Pivot point tìm ra. Các điểm Pivot Point của các khung thời gian dài hơn cung cấp các mức hổ trợ và kháng cự chính cho các trạng thái dài hạn.

- Phương pháp tính toán:

+ Pivot Point( PP) = ( H + L + C)/3

+ Trong đó: H giá cao nhất, L giá thấp nhất, C giá đóng cửa

- Quy tắc sử dụng:

+ Nếu giá nằm trên PP thì ưu tiên cho xu hướng tăng và mục tiêu tiến về R1, còn giá nằm dưới PP thì ưu tiên cho xu hướng giảm mục tiêu tiến về S1.

+ Nếu giá phá R1 thì sẽ tiến về R2 và ngược lại nếu giá phá S1 thì sẽ tiến về S2