1/ Rủi ro trong giao dịch là gì?

 Rủi ro là một kết quả không tốt, thua lỗ trong thị trường tài chính bao gồm:

  •      Mất tiền
  •      Hoạt động giao dịch kém hiệu quả, không đạt được mục tiêu đầu tư.
  •      Bị stress, suy sụp tinh thần…

* Quản lý rủi ro là việc kiểm soát, đưa ra các quy tắc, để giảm thiểu các rủi ro trên. 

2/ Ba quy tắc quản lý rủi ro cho tài khoản của bạn

Thứ nhất: Sử dụng lệnh dừng lỗ ( Stop Loss)

Trước khi vào lệnh, Bạn nên xác định rủi ro thua lỗ nếu giá không đi đúng xu hướng mà bạn nhận định và đặt stop loss ngay tại đó, tuyệt đối không được gỡ stop loss này.

 

Thứ hai: Xác định khối lượng giao dịch (Lot Size ) phù hợp 

 

Áp dụng công thức:

Khối lượng giao dịch ( Lot Size ) = % rủi ro cho mỗi giao dịch / Số pip rủi ro

Ví dụ: bạn mở tài khoản 10 000$

Bạn muốn thực hiện một lệnh giao dịch và chấp nhận rủi ro 2% tài khoản.

Số pip chịu rủi ro là 50 pip hay = 0,0050 pip

Lot size = ( 2% * 10000 / 0,0050 = 40 000 tương đương 0,4 lot

 

Thứ ba: Xác định tỉ lệ rủi ro / lợi nhuận cho mỗi lần giao dịch: 

- Tỉ lệ rủi ro / tỉ lệ lợi nhuận có thể là: 1:2, 1:3, 1:4… tỉ lệ này do bạn quyết định.

- Nếu bạn chọn tỉ lệ rủi ro / lợi nhuận cho tài khoản là 1:2 thì đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận rủi ro cho một lần giao dịch là 50 pip thì lợi nhuận phải là 100pip