Saxo Signals

Hoạt động:

- Giao dịch theo tín hiệu của Saxo Bank được mua bản quyền bởi FXMT, các sản phẩm giao dịch gold và 18 cặp ngoại tệ.

- Mỗi tài khoản Saxo Signals vốn là 5,000USD sẽ được chia thành 500 cổ phần, mỗi cổ phần 10usd. 

Lợi nhuận trung bình: 36 % năm

Phí quản lý: 20% * lợi nhuận

HÌnh thức đầu tư: 

Thứ nhất: Góp vốn cổ phần vào chung tài khoản FXMT Group ( nếu vốn NĐT không đủ 5,000USD)

 

Lợi nhuận Rủi ro Rút vốn
LN được tổng kết vào ngày cuối tháng, lợi nhuận được chia cho NĐT ngay sau đó theo tỉ lệ góp vốn Rủi ro sẽ được chia theo tỉ lệ góp vốn với FXMT Group Vốn được rút = Equity * tỉ lệ góp vốn

 


Thứ hai: Nhà đầu tư đứng tên tài khoản ( nếu vốn đủ 5,000USD )

Nhà đầu tư làm chủ tài khoản của mình, tự quản lý nạp rút và chủ động ngắt kết nối bất cứ lúc nào.

 

Lợi nhuận Rủi ro Rút vốn
LN được tổng kết vào ngày cuối tháng, NĐT tiến hành rút lợi nhuận và chuyển phí quản lý cho Saxo Signals NĐT chụi 100% NĐT chỉ cần đổi pass Trade tài khoản và tiến hành rút vốn.

 

 

Bảng ước tính tiết kiệm đầu tư với Saxo Signals:

  • Vốn đầu tư: 1000 usd
  • Lợi nhuận trung bình: 3%/tháng
  • Tiết kiệm thêm mỗi tháng: 50 usd
Tỉ suất lợi nhuận
Năm % USD
1 173% 2725 usd
2 433% 5326 usd
3 804% 9035 usd
4 1332% 14,322 usd
5 2086% 21,860 usd
6 3161 % 33,688 usd
7 4693% 47,933 usd
8 6878 % 69,781 usd
9 9993 % 100,932 usd
10 14435 % 145,345 usd

 

  • Liên hệ Admin để được tư vấn, tìm giải pháp tốt nhất cho nguồn vốn đầu tư của Bạn:
  • Support Online:
  • Zalo/ Telegram : 089 880 33 78