Tâm lý giao dịch là gì?

- Tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh do sự tác động của thế giới khách quan vào não, được não phản ánh, nó gắn liền, điều hành, điều chỉnh mọi hành vi hoạt động của con người.

- Tâm lý giao dịch trên thị trường  là những cảm xúc của bạn khi thực hiện lệnh giao dịch, nói cụ thể hơn là khi thực hiện một lệnh giao dịch, giá bắt đầu biến động khi nhìn tiền của bạn bắt đầu tăng (khi đúng xu hướng) và giảm (khi ngược xu hướng) theo thị trường thì lúc này tâm lý, cảm xúc bắt đầu xuất hiện. Sau đây, là một số tâm lý phổ biến nhất mà Trader thường gặp và cách để khắc phục nó.