Tổng kết về Lý thuyết sóng Elliott 
 

· Sóng Elliott là những mẫu được lập đi lập lại (fractals). Mỗi sóng có thể là một phần, mỗi phần là một bản sao chép rất giống với tổng thể. Các nhà toán học gọi đây là sự tự sao chép.  · Một xu hướng thị trường di chuyển trong mô hình sóng 5-3.   · Mô hình 5 sóng đầu được gọi là  sóng xung lực.    · Một trong 3 sóng xung lực (1. 3 hoặc 5) sẽ luôn luôn mở rộng. Sóng 3 thường bị mở rộng.    · Mô hình 3 sóng tiếp theo được gọi là sóng điều chỉnh. Các sóng được đánh dấu bằng chữ số a,b,c để tránh nhầm với sóng xung lực. 

Có 21 dạng mô hình sóng điều chỉnh nhưng chúng được tạo ra từ 3 mẫu rất đơn giản và dễ hiểu.    · 3 mô hình sóng điều chỉnh  cơ bản là zig-zags, thẳng, và tam giác.   · Có 3 nguyên tắc để nhận biết sóng :  
 
· Nguyên tắc thứ 1 : Sóng 3 không bao giờ là sóng xung lực ngắn nhất. · Nguyên tắc thứ 2 : Sóng 2 không bao giờ vượt qua giá bắt đầu của sóng 1. · Nguyên tắc thứ 3 : Sóng 4 không bao giờ lọt vào biên độ giá của sóng 1. 
 

· Nếu bạn chú ý quan sát biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng thị trường thực sự di chuyển trong những con sóng.  · Bạn phải bỏ ra rất nhiều giờ để thực tập phân tích sóng trước khi bạn có thể thoải mái với các sóng Elliott. Hãy kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc!