1/ Tỷ giá ngoại tệ- exchange rate là gì? 

- Tỷ giá thể hiện giá trị của một đồng tiền này so với một đồng tiền khác, hay nói cách khác một đồng tiền này được định giá bao nhiêu so với một đồng tiền khác, đây là sự phản chiếu sức khỏe của một nền kinh tế khi so sánh với một nền kinh tế.

Vd: EUR/USD = 1.3640  Có nghĩa 1 đồng EUR được định giá bằng bao nhiêu đồng tiền USD hay 1EUR = 1.3640 USD

- Tỷ giá của các cặp ngoại tệ trên là thị trường forex được các ngân hàng lớn nhất trên thế giới ấn định, bao gồm các siêu ngân hàng như UBS, Barclays Capital, Deutsche Bank và Citigroup.

- Có 2 loại tỷ giá: tỷ giá giao ngay( Spot forex) và tỷ giá kỳ hạn( Forward)

+ Tỷ giá giao ngay( spot forex): là tỷ giá hiện hành được đưa ra tại thời điểm giao dịch, giao dịch trên thị trường forex là áp dụng tỷ giá giao ngay (spot forex).

+ Tỷ giá kỳ hạn (forward): cho thấy giá trị của một đồng tiền trong một khoảng thời gian tương lai, kỳ hạn tiêu chuẩn là 1, 3, 6 và 12 tháng.

=> Tỷ giá hối đoái kỳ hạn được tính như sau:  

2/ Niêm yết tỷ giá hối đoái

Yết tỷ giá là một bảng liệt kê các mức mua hoặc bán của các đồng tiền, bảng yết tỷ giá được thể hiện khác nhau tùy thuộc vào mục đích của tổ chức yết tỷ giá.

Để phục vụ cho các giao dịch tiền tệ, các hoạt động tín dụng và thanh toán quốc tế, yết tỷ giá thường theo các phương pháp sau: niêm yết giá trực tiếp, niêm yết giá gián tiếp và yết tỷ giá chéo( Các giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng không phải là ngân hàng thì thường áp dụng cách yết giá trực tiếp và gián tiếp)

  • Yết giá trực tiếp: là việc một đơn vị của đồng tiền nước ngoài được niêm yết theo một lượng nhất định đồng tiền nội địa, thể hiện giá nội tệ của một đơn vị ngoại tệ. Trên thị trường Ngoại hối, yết giá trực tiếp có nghĩa là một đồng tiền nước ngoài được niêm yết theo đồng đô-la Mỹ. 

           Ví dụ, EUR/USD, CHF/USD, JPY/USD là các tỷ giá trực tiếp.

  • Yết giá gián tiếp là việc đồng đô-la Mỹ được niêm yết theo một lượng nhất định một ngoại tệ khác, thể hiện giá ngoại tệ của một đơn vị nội

          Ví dụ như USD/EUR, USD/CHF.

  • Yết tỷ giá chéo là việc một đơn vị của đồng tiền nước ngoài được niêm yết theo một đồng ngoại tệ khác.

           Ví dụ như EUR/CHF, GBP/JPY, EUR/JPY.